Program Kongresu

Piątek
2 XII
2022

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

10:00 - 10:15

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE XII KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA LIPIDOLOGICZNEGO

10:15 - 11:20

Epidemiologia zaburzeń lipidowych w Polsce – czy i jakie ma znaczenie w kontekście skuteczności leczenia i dostępności do innowacyjnych terapii?

11:25 - 12:30

Sesja Certyfikowanych Lipidologów PTL:
„Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

12:40 - 13:25

Sesja Specjalna Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego WYKŁAD HONOROWY:
Wykorzystajmy Wszystkie Dostępne Narzędzia, Aby Skutecznie Leczyć Pacjentów Z Hipercholesterolemią

14:25 - 15:25

Co zrobić by być skutecznym w leczeniu zaburzeń lipidowych wśród pacjentów po OZW w Polsce?

15:30 - 16:35

Jak skutecznie diagnozować zaburzenia lipidowe?
Ryzyko rezydualne chorób sercowo-naczyniowych.

16:55 - 18:10

Zabójczy duet: LDL-C i Lp(a) - jak rozpoznać zagrożenie i walczyć z rozwojem ASCVD?

18:15 - 19:20

Składowa leczenia zaburzeń lipidowych i chorób sercowo-naczyniowych
– zmiana stylu życia.

19:20 - 19:30

ZAKOŃCZENIE 1 DNIA KONGRESU

Sobota
3 XII
2022

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

09:00 - 09:45

Czy ocena nie-HDL powinna zastąpić LDL w interpretacji lipidogramu?

09:50 - 10:55

Jak to możliwe być w celu LDL-C i mieć kolejny zawał?
Ryzyko rezydualne chorób sercowo-naczyniowych.

11:10- 12:30

Nutraceutyki i suplementy diety, dlaczego wolimy je stosować niż zmienić styl życia i stosować leki?

12:35 - 13:40

Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki.
Rekomendacje i praktyczne zasady leczenia farmakologicznego zaburzeń lipidowych.

14:40 - 15:55

Sesja Sponsorowana firmy Polpharma

16:00 - 17:05

Sesja Certyfikowanych Lipidologów PTL:
„Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

17:25 - 18:00

Wykład Honorowy PTL 2022/ the Honorary PoLA Lecture Award 2022:
The CAC score power of zero concept. What do we know, what should we still know?

18:05 - 18:35

Sesja Sponsorowana firmy KRKA:
Jak wiele możemy osiągnąć w leczeniu dyslipidemii terapią doustną?

18:40 - 19:45

Leki hamujące białko PCSK9 – realna szansa na skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych w Polsce?

19:45 - 19:50

ZAKOŃCZENIE 2 DNIA KONGRESU

Niedziela
4 XII
2022

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

09:00 - 09:30

Wykład Honorowy PTL 2022/ the Honorary PoLA Lecture Award 2022: The place of the CETP inhibitors in the lipid lowering management on the example of obicetrapib. Do we have a class effect?

09:35 - 10:35

DEBATA z udziałem mediów i organizacji pacjenckich nt.: dlaczego ponosimy porażkę w diagnostyce i leczeniu pacjentów z zaburzeniami lipidowymi.

10:40 - 11:25

Sesja Sponsorowana AMGEN:
Ewolokumab - kiedy, dla kogo, w jakich sytuacjach klinicznych?

11:45 - 12:50

Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki. Innowacyjne leki, co nas czeka w najbliższej przyszłości.

12:55 - 13:55

SESJA SPECJALNA NAJWYBITNIEJSZYCH MŁODYCH LIPIDOLOGÓW

14:00 - 15:05

Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki. Wybrane grupy pacjentów

16:05 - 17:05

Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki. Pacjent niestosujący statyn.

17:10 - 18:15

O zaburzeniach lipidowych i nie tylko. Wyzwania codziennej praktyki klinicznej.

18:15 - 18:20

ZAKOŃCZENIE

Sponsor Platynowy
Sponsor Srebrny
Sponsorzy

Patroni Medialni

Epidemiologia zaburzeń lipidowych w Polsce – czy i jakie ma znaczenie w kontekście skuteczności leczenia i dostępności do innowacyjnych terapii?

Moderatorzy:

Prof. Mariusz Gąsior
Prof. Piotr Jankowski

10:15 - 10:30

Niezaspokojone potrzeby diagnostyki, leczenia i prewencji głównych czynników ryzyka miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej w Polsce na tle krajów Europejskich. Wyniki badania Santorini.
Prof. Jacek Jóżwiak

10:30 - 10:45

Leczenie hipolipemizujące pacjentów po zawale mięśnia sercowego – osiągane cele terapeutyczne, leczenie skojarzone – czy coś się zmieniło w ostatnich 12 miesiącach? Wyniki badania KOS-LIPID.
Prof. Mariusz Gąsior

10:45 - 11:00

Dostęp do innowacyjnych terapii hipolipemizujących w Polsce w 2022 – jakie mamy możliwości, co nas czeka, co wciąż należy poprawić? Program lekowy B101 – nadzieja czy stracona szansa?

Prof. Przemysław Mitkowski

11:00 - 11:20

Dyskusja

Sesja Certyfikowanych Lipidologów PTL:
„Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

Moderatorzy:

Prof. Tadeusz Osadnik
Dr Joanna Lewek
Dr Paweł Rajewski

11:25 - 11:40

Pacjentka, lat 47 w prewencji pierwotnej z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym

Dr Ewa Steckiewicz

11:40 - 11:55

Pacjent ekstremalnego ryzyka sercowo-naczyniowego z ciężką hipercholesterolemią i niewydolnością serca
Dr Anna Bednarek

11:55 - 12:10

Miopatia w przebiegu ciężkiej niedoczynności tarczycy u chorego leczonego rosuwastatyną
Dr Krzystof Bonek

12:10 - 12:30

Dyskusja

Sesja Specjalna Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
Prof. Jacek Jóżwiak

12:40 - 13:25

WYKŁAD HONOROWY: Wykorzystajmy Wszystkie Dostępne Narzędzia, Aby Skutecznie Leczyć Pacjentów Z Hipercholesterolemią

Prof. Adam Witkowski

Co zrobić by być skutecznym w leczeniu zaburzeń lipidowych wśród pacjentów po OZW w Polsce?

Moderator:

Prof. Maciej Banach

14:25 - 14:55

20 minutowe wprowadzenie do dyskusji: rekomendacje ILEP – up-front combination LLT therapy

Prof. Maciej Banach

14.55 - 15.25

Dyskusja

Prof. Adam Witkowski
Prof. Przemysław Mitkowski
Prof. Robert Gil

"Jak skutecznie diagnozować zaburzenia lipidowe? Ryzyko rezydualne chorób sercowo-naczyniowych."

Moderatorzy:

Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
Prof. Marlena Broncel

15:30 - 15:45

Hipertriglicerydemia czy hiperlipidemia nie-HDL? Który parametr lepiej opisuje ryzyko rezydualne związane z lipoproteinami bogatymi w triglicerydy?
Prof. Bogdan Solnica

15:45 - 16:00

Czas na apolipoproteinę B! Dlaczego tyle wiemy, a wciąż jej nie oznaczamy.

Prof. Marlena Broncel

16:00 - 16:15

Lipoproteina(a) – rekomendacje diagnostyki i postępowania wg EAS 2022. Możliwości w roku 2022 i przyszła perspektywa. Wyniki badania OCEAN(a)-DOSE.
Prof. Małgorzata Trocha

16:15 - 16:35

Dyskusja

Zabójczy duet: LDL-C i Lp(a) - jak rozpoznać zagrożenie i walczyć z rozwojem ASCVD?

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
Prof. Przemysław Mitkowski

16:55 - 17:10

Oznaczanie Lp(a) – jakie może przynieść korzyści w praktyce klinicznej?
Prof. Marlena Broncel

17:10 - 17:25

Niskie stężenie LDL-C na dłużej. Co powstrzymuje lekarzy przed zdecydowanym obniżaniem LDL-C?
Prof. Piotr Jankowski

17:25 - 17:40

Jakie mamy narzędzia skutecznego leczenia pacjentów z zaburzeniami lipidowymi? Miejsce inklisiranu
Prof. Maciej Banach

17.40 - 18:00

“Jak efektywnie zidentyfikować pacjenta, który powinien być leczony w ramach programu B.101.? – doświadczenia ośrodków:
GUMED – Doc. A. Mickiewicz
UMED – Prof. J. Drożdż”
Doc. Agnieszka Mickiewicz
Prof. Jarosław Drożdż

18.00- 18.10

Dyskusja

"Składowa leczenia zaburzeń lipidowych i chorób sercowo-naczyniowych – zmiana stylu życia."

Moderatorzy:

Dr Daniel Śliż
Prof. Małgorzata Trocha

18.15 - 18.30

Rola zmiany stylu życia na profil lipidowy i ryzyko sercowo-naczyniowe. Wyniki dużych badań epidemiologicznych.
Dr Daniel Śliż

18.30 - 18.45

Dieta hipolipemizująca, niskowęglowodanowa, niskokaloryczna czy śródziemnomorska? Jak i co doradzać naszym pacjentom.

Dr Katarzyna Okręglicka

18.45 - 19.00

Wysiłek fizyczny/liczba kroków – co wiemy w roku 2022? Czy im więcej tym lepiej – wyniki meta-analizy LBPMC Group 2022!

Dr Joanna Lewek

19.00 - 19.20

Dyskusja

09:00 - 09:45

Czy ocena nie-HDL powinna zastąpić LDL w interpretacji lipidogramu?
Prof. Maciej Banach

"Jak to możliwe być w celu LDL-C i mieć kolejny zawał? Ryzyko rezydualne chorób sercowo-naczyniowych. "

Moderatorzy:

Prof. Grzegorz Gajos
Prof. Łukasz Bułdak

09:50 - 10:05

Zapalenie jako niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych?
Prof. Grzegorz Gajos

10:05 - 10:20

Nadciśnienie tętnicze a ryzyko rezydualne. Jak skutecznie leczyć pacjenta z nadciśnieniem i zaburzeniami lipidowymi w 2022 r.
Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa

10:20 - 10:35

Inhibitory SGLT2 i agoniści receptora GLP-1 – leczenie cukrzycy, zaburzeń lipidowych a może chorób sercowo-naczyniowych?
Prof. Konard Szosland

10:35 - 10:55

Dyskusja

"Nutraceutyki i suplementy diety, dlaczego wolimy je stosować niż zmienić styl życia i stosować leki? "

Moderatorzy:

Dr Daniel Śliż
Mgr Aneta Gwozdowska

11:10 - 11:25

Które nutraceutyki i suplementy diety mają dane na bezpieczeństwo i skuteczność terapii w zaburzeniach lipidowych? Wytyczne ILEP 2022. Wyniki badania SPORT.
Mgr Natalia Szupryczyńska

11:25 - 11:40

Kwasy omega-3 w leczeniu hipertriglicerydemii i chorób sercowo-naczyniowych. Co wiemy w roku 2022? Wyniki badania RESPECT-EPA.
Prof. Łukasz Bułdak

11:40 - 12:10

The epigenetic modification by nutritional ingredient: low molecular lychee polyphenol

Prof. Kohei Homma

12.10 - 12.30

Dyskusja

Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki. Rekomendacje i praktyczne zasady leczenia farmakologicznego zaburzeń lipidowych.

Moderatorzy:

Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
Prof. Jacek Jóżwiak

12.35 - 12.50

Statyny jako podstawa leczenia zaburzeń lipidowych. Czy istnieje efekt klasy, kiedy i dla kogo monoterapia?

Prof. Tadeusz Osadnik

12.50 - 13.05

Wytyczne dotyczące leczenia skojarzonego zaburzeń lipidowych w Polsce. Czego możemy oczekiwać w najnowszych wytycznych ILEP 2023.
Doc. Krzysztof Dyrbus

13.05 - 13.20

Tabletki złożone statyn z ezetymibem oraz kwasu bempediowego z ezetymibem. Kiedy, dla kogo, ilu pacjentów wysokiego ryzyka może być w celu terapeutycznym.
Prof. Maciej Banach

13.20 - 13.40

Dyskusja

14.40 - 14.55

Otyłość, główny sprawca zespołu metabolicznego
Prof. Marcin Grabowski

14.55 - 15.25

Zaburzenia lipidowe i nadciśnienie tętnicze w zespole metabolicznym – jak postępować z Pacjentem?

Dr Karolina Kupczyńska

15.25 - 15.45

Dodatkowe składowe zespołu metabolicznego
Lek. Bartosz Krzowski

15.45 - 15.55

Dyskusja

Sesja Certyfikowanych Lipidologów PTL: „Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

Moderatorzy:

Dr Paweł Rajewski
Prof. Tadeusz Osadnik
Doc. Krzysztof Dyrbus

16.00 - 16.15

Rodzinne historie cholesterolowe -od diagnostyki do leczenia. Przypadek Kliniczny
Dr Renata Rajtar-Salwa

16.15 - 16.30

Bardzo wysoki poziom LDL-C pomimo optymalnej potrójnej terapii hipolipemizującej.
Dr Beata Bobrowska

16.30 - 16.45

Diagnostyka i leczenie pacjentki z częściową rodzinną lipodystrofią zależną od PPARG.
Dr Joanna Lewek

16.45 - 17.05

Dyskusja

Wykład Honorowy PTL 2022/ the Honorary PoLA Lecture Award 2022

Moderator:

Prof. Maciej Banach

17.25 - 18.00

The CAC score power of zero concept. What do we know, what should we still know?

Prof. Khurram Nasir

18:05 - 18:35

Jak wiele możemy osiągnąć w leczeniu dyslipidemii terapią doustną?
Prof. Maciej Banach

"Leki hamujące białko PCSK9 – realna szansa na skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych w Polsce? "

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
Dr Aleksandra Kamińska-Kegel

18.40 - 18.55

Inhibitory PCSK9 u pacjentów wysokiego do ekstremalnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Jak leczyć skutecznie w 2023r? Wyniki badania FOURIER-OLE oraz ODYSSEY OUTCOMES (Long-term).
Prof. Jarosław Kasprzak

18.55 - 19.10

Wyniki badania ORION-3 oraz analiza badań ORION-9,10,11 w kontekście redukcji incydentów sercowo-naczyniowych?
Dr Aleksandra Kusińska

19.10 - 19.25

Skojarzona terapia hipolipemizująca (podwójna i potrójna) jako najskuteczniejsza metoda leczenia pacjentów bardzo wysokiego i ekstremalnego ryzyka? U kogo powinniśmy ją rozważyć, u kogo jest dostępna?
Prof. Piotr Jankowski

19.25 - 19.45

Dyskusja

Wykład Honorowy PTL 2022/ the Honorary PoLA Lecture Award 2022

Moderator:

Prof. Maciej Banach

09:00 - 09:30

The place of the CETP inhibitors in the lipid lowering management on the example of obicetrapib. Do we have a class effect?

Prof. John Kastelein

DEBATA z udziałem mediów i organizacji pacjenckich nt.: dlaczego ponosimy porażkę w diagnostyce i leczeniu pacjentów z zaburzeniami lipidowymi.

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
Marek Kustosz

09.35 - 09.55

Wykład wprowadzający: Przestańmy ignorować zaburzenia lipidowe jako nieistotny czynnik ryzyka. Wyedukowany i przekonany pacjent – to pacjent leczony skutecznie!  

Marek Kustosz

09.55 - 10.35

Dyskusja

Ewolokumab - kiedy, dla kogo, w jakich sytuacjach klinicznych?

10.40 - 11.25

Najnowsze wyniki badań nt. ewolocumabu (Badanie FOURIER OLE)

RWD dotyczące ewolokumabu. Czy możemy zdefiniować niezależne wskazania w porównianiu z alirocumabem oraz inclisiranem.
Prof. Robert Gil
Prof. Maciej Banach

Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki. Innowacyjne leki, co nas czeka w najbliższej przyszłości.

Moderatorzy:

Doc. Agnieszka Mickiewicz
Prof. Konard Szosland

11.45 - 12.00

Ewinakumab – miejsce w terapii zaburzeń lipidowych? Kiedy i dla kogo?
Dr Bożena Sosnowska

12.00 - 12.15

Pelacarsen i olpasiran w leczeniu hyperLp(a)? Kiedy możemy się spodziewać przełomu.
Doc. Agnieszka Mickiewicz

12.15 - 12.30

Wolanesorsen, wupanorsen i olezarsen. Najnowsze wyniki, wskazania do leczenia.
Prof. Marlena Broncel

12.30 - 12.50

Dyskusja

SESJA SPECJALNA NAJWYBITNIEJSZYCH MŁODYCH LIPIDOLOGÓW

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
Prof. Jacek Jóżwiak
Prof. Bogdan Solnica

Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki.
Wybrane grupy pacjentów

Moderatorzy:

Prof. Konard Szosland
Prof. Marlena Broncel

14.00 - 14.15

Leczenie zaburzeń lipidowych u pacjenta w podeszłym wieku. Aktualny stan wiedzy, rekomendacje leczenia.
Prof. Jacek Jóżwiak

14.15 - 14.30

Pacjent z niewydolnością nerek i zaburzeniami lipidowymi. Najczęściej popełniane błędy.
Prof. Marcin Adamczak

14.30 - 14.45

Indywidualizacja leczenia zaburzeń lipidowych u chorych z cukrzycą / zaburzeniami metabolicznymi.
Prof. Konard Szosland

14.45 - 15.05

Dyskusja

Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki.
Pacjent niestosujący statyn.

Moderatorzy:

Prof. Jacek Jóżwiak
Prof. Piotr Dobrowolski

16.05 - 16.20

Jak skutecznie diagnozować nietolerancję statyn? Czym jest efekt nocebo/drucebo i jak go skutecznie różnicować z nietolerancją? Wytyczne ILEP 2022.
Prof. Maciej Banach

16.20 - 16.35

Pacjent niskiego ryzyka z wysokim stężeniem LDL-C odmawiający leczenia statynami.
Mgr Aneta Gwozdowska

16.35 - 16.50

Indywidualizacja postępowania w nietolerancji statyn. Wytyczne ILEP 2022.
Dr Jan Budzianowski

16.50 - 17.05

Dyskusja

O zaburzeniach lipidowych i nie tylko. Wyzwania codziennej praktyki klinicznej.

Moderatorzy:

Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
Dr Michał Chudzik

17.10 - 17.25

Pacjent z prawidłowym profilem lipidowym z zaburzeniami mikrokrążenia wieńcowego – przyczyny, rozpoznanie, wpływ na rokowanie.
Prof. Łukasz Kołtowski

17.25 - 17.40

Pacjent z zespołem metabolicznym. Wytyczne diagnostyki i postępowania 2022.
Prof. Piotr Dobrowolski

17.40 - 17.55

Pacjent wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego po Covid-19. Jak skutecznie leczyć i monitorować, by uchronić przed powikłaniami Long-Covid?
Dr Michał Chudzik

17.55 - 18.15

Dyskusja